Ontdek alle netwerkevenementen in 2021!

ONTDEKKEN

Disclaimer


Alle inhoud op deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder schriftelijke goedkeuring van Phebe D'hondt worden hergebruikt, gekopieerd of gereproduceerd.

 

Factuurvoorwaarden

1. Deze dienstverlening wordt gefactureerd uit naam van Phebe D’hondt, Waterstraat 55, 8710 Wielsbeke, BE0715.545.541.

2. De Ondernemer verbindt zich ertoe het verschuldigde factuurbedrag binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur over te maken aan Phebe D'hondt.

3. Indien dit een factuur betreft voor content gecreëerd door Phebe D'hondt: artikels, blogs, posts voor sociale media, advertenties en alle andere mogelijke teksten geschreven door Phebe D'hondt worden pas gepubliceerd zodra het volledige factuurbedrag is overgemaakt (tenzij anders overeen gekomen) en blijven eigendom van Phebe D'hondt totdat het volledige factuurbedrag is overgemaakt.

4. Indien dit een factuur betreft voor deelname aan een evenement van Phebe D'hondt: gelieve de factuur te betalen binnen de 14 dagen en/of minstens 5 dagen voor deelname aan het evenement, aangezien uw deelname pas definitief bevestigd is na betaling. Tickets worden niet terugbetaald.

5. Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd van 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

6. Elk bezwaar moet plaatsvinden binnen de acht dagen na factuurdatum en dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

7. Voor alle betwistingen, geschillen en vorderingen tussen Phebe D'hondt en de klant, die niet minnelijk kunnen geregeld worden, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van Phebe D'hondt bevoegd en wordt uitsluitend het Belgisch Recht toegepast.