Overslaan en naar de inhoud gaan
Allergieën - klimaatverandering - luchtzuivering

Over allergieën, klimaatverandering en luchtzuivering

Duurzaamheid

Auteur: Rik Osselaer van YAWI
In deze blog vertelt Rik meer over hoe allergieën en klimaatveranderingen hand in hand gaan, en hoe de innovatieve YAWI luchtzuiveraars hier een oplossing kunnen bieden.

Allergieën en klimaatverandering gaan hand in hand. Door de opwarming van de aarde verloopt het pollenseizoen heviger en langer met als gevolg dat er steeds meer mensen met allergieklachten zullen zijn. In deze blog vertel ik je hoe allergieën ontstaan en hoe  de YAWI luchtzuiveraars hiervoor een oplossing bieden.

Allergieën ontstaan door een interactie tussen de genetische aanleg van personen en omgevingsfactoren zoals luchtverontreiniging en pollen. Deze factoren worden sterk beïnvloed door de klimaatverandering.

Pollen, de officiële term voor stuifmeel, worden aangemaakt door bloeiende planten en zijn aanwezig in de lucht van januari tot november. Deze pollen van gras, bomen en kruiden veroorzaken hooikoortsklachten. De meeste mensen hebben geen last van al deze pollenkorrels, maar een behoorlijk deel van de bevolking kan enkele maanden per jaar klachten hebben. De periode waarin de klachten voorkomen is afhankelijk van wanneer de planten bloeien en van de type plantensoorten.

De opwarming van de aarde beïnvloedt hooikoorts op diverse manieren.

Gevolgen van de klimaatopwarming

Stijgende temperaturen zorgen voor andere planten en dus ook voor nieuwe allergieën. Het scala pollen wordt uitgebreid met ‘indringers’, nieuwe soorten die zich onder invloed van de klimaatopwarming in onze streken nestelen. Ambrosia, een kruidachtige plant, kwam in het begin van de twintigste eeuw via transport uit Noord-Amerika terecht in Europa en gedijt goed in het Middellandse Zeegebied. In België komt het sporadisch voor, maar de opwarming van het klimaat zou hier wel eens verandering in kunnen brengen. Een ander voorbeeld van een nieuw allergeen is de olijfboom. Het stuifmeel van deze boom is een belangrijke oorzaak van hooikoortsallergieën in Zuid-Europa. Een gemiddelde stijging van de temperatuur van 1°C zou de groeiomstandigheden van de olijfboom gemakkelijker maken in onze contreien, wat niet zonder gevolg zou zijn. Het stuifmeel van deze bomen lijkt ietwat op de pollen van de es: mensen met een allergie van essenpollen kunnen dus klachten ontwikkelen na contact met olijfpollen.

Ook CO2 heeft een invloed

Naast temperatuur is er nog een andere bepalende factor: de verhoogde CO2-concentratie in de buitenlucht doet het bloeiseizoen vervroegen en de hoeveelheid stuifmeel toenemen. Anders gezegd, het aantal allergiedagen zal alleen maar oplopen. Volgens klimaatscenario’s kan het groeiseizoen tegen 2050 met een 40-tal dagen verlengd worden. Vooral in grote steden zullen hooikoortspatiënten het gelag betalen: de planten profiteren van het warmte-eiland-effect (waarbij in steden hogere temperaturen voorkomen dan in landelijke omgeving) en van de toename van CO2-gehalte in de lucht. Bovendien kunnen de pollen door deze hogere temperaturen en CO2-concentraties sterkere reacties uitlokken.

Wanneer de regen de lucht spoelt, halen mensen met hooikoortsklachten opgelucht adem, maar onweersbuien kunnen daarentegen een plotse piek in pollen veroorzaken. Bij onweer worden pollen namelijk voortgestuwd in de atmosfeer, breken ze door de elektrische lading en dalen ze neer in kleinere pollen. Deze kleine deeltjes dringen dieper door in de luchtwegen en kunnen de ademhaling bemoeilijken. Dit verschijnsel heet thunderstorm asthma en zal door de klimaatopwarming helaas veel vaker voorkomen.

Het aantal en de ernst van klachten van hooikoortspatiënten zullen dus toenemen door de klimaatverandering. Ook medische kosten en werkverzuim zullen oplopen, kortom, de economische impact ervan mogen we niet onderschatten.

Wapen jezelf met luchtzuivering in huis en op het werk

De klimaatopwarming gaat sneller dan verwacht en we kunnen dit proces niet meteen tegenhouden wat voor de hooikoortslijder geen goed nieuws is. Om zich zoveel mogelijk te wapenen tegen nadelige effecten van hooikoortsallergie kan men via een pollenbarometer (bijvoorbeeld https://airallergy.sciensano.be/nl) volgen welke pollen actief zijn en de gepaste medicatie nemen. Maar ook een luchtreiniger is zeker het overwegen waard. Door de HEPA 14-filtertechnologie van een YAWI luchtzuiveraar worden pollen en andere allergenen efficiënt gefilterd uit de lucht waardoor deze stoffen niet meer in het lichaam terechtkomen. Het resultaat is propere lucht en zo kunnen allergische reacties beperkt of zelfs vermeden worden. Allergie verlichten dankzij dit hulpmiddel? Het kan. Neem hier een kijkje voor meer informatie.

Gerelateerde artikels

Webinar - Hoe en waarom duurzaam ondernemen verankeren in het DNA van je organisatie
Duurzaamheid
- Jocelijn Geurts
Webinar - Hoe en waarom duurzaam ondernemen verankeren in het DNA van je organisatie

Nieuwsbrief: mis geen enkele update over events en leden