Ontdek alle netwerkevenementen in 2021!

ONTDEKKEN
Financieel
 • 14 july
 • 2020
 • 3 minuten om te lezen
 • Ivo Spildooren

Fiscaliteit zet in op groen


Auteur: Ivo Spildooren van 8u51

Elektrische voertuigen en het gebruik ervan worden steeds meer aangemoedigd van overheidswege. Zeker het gebruik van elektrische fietsen. Daarvoor kan er zelfs een dubbel voordeel verkregen worden, want het bestaande systeem van belastingvrije fietsvergoedingen kan gecombineerd worden met andere specifieke belastingvoordelen.

 

Wil je als bedrijfsleider ook graag zo’n cadeau van de overheid, geef jezelf dan een bedrijfsfiets! Bovendien kunnen ook de speed-pedelecs (de elektrisch aangedreven fiets die tot 45km/u rijdt) in aanmerking komen, vermits die nu niet meer gekwalificeerd worden als bromfiets.

 

Btw is aftrekbaar

De btw van een elektrische fiets is aftrekbaar, in verhouding tot het beroepsmatig gebruik. Geen reden tot hoera-stemming weliswaar, want enerzijds is woon-werkverkeer geen beroepsmatig verkeer, en anderzijds moet het beroepsmatig gebruik door de vennootschap bewezen worden. Dat betekent dus dat het bijhouden van een gedetailleerde ritten-administratie aangewezen is. Of je opteert ervoor om discussie te vermijden, en je houdt er als vennootschap rekening mee dat de gebruiker van de fiets deze vooral voor private verplaatsingen gebruikt. Dan trek je de btw op de aankoop van de fiets, en van de toebehoren, niet af.

 

Fiets mag zowel privé als professioneel gebruikt worden

Voor bedrijfsfietsen is er geen belastbaar voordeel in natura. De aankoop door de vennootschap van de volledige fietsuitrusting én het privégebruik zijn dus vrijgesteld van personenbelasting, in tegenstelling tot het persoonlijke gebruik van een wagen die de vennootschap ter beschikking stelt aan een werknemer of bedrijfsleider. De enige voorwaarde daarvoor is dat het voertuig daadwerkelijk voor woon-werkverkeer wordt gebruikt. En dit is eveneens belangrijk: ook ander privégebruik mag, zolang er maar (een beetje) woon-werkverkeer gebeurt met de fiets.

De bedoeling is duidelijk: hoe meer fietsen op de baan voor woon-werkverkeer, hoe minder auto’s, waardoor gestreefd wordt naar minder slijtage aan infrastructuur en minder structurele fileproblemen. Het nadeel hiervan is dat de gebruikers (en bij uitbreiding de vennootschap) het bewijs moeten leveren van het gebruik. Moeten we dan aanraden om elke ochtend een selfie te nemen in fietsuitrusting bij de start en nog één bij de aankomst? En nu we het over de fietsuitrusting hebben: ook voor kledij, toebehoren en pechverhelping is er geen enkel voordeel te weerhouden. Alle kosten mogen ten laste van de vennootschap genomen worden, zonder dat de gebruiker hierop belast wordt.

 

Optionele kilometervergoeding

Voor het gebruik inzake woon-werkverkeer kan de vennootschap een bedrag van 0,24 euro per afgelegde kilometer betalen. Dit bedrag is een vrijgestelde vergoeding ten gunste van de gebruiker. Je kan dit maandelijks betalen, op basis van het aantal afgelegde kilometers inzake woon-werkverkeer van die maand. Best op te volgen in overeenstemming met het sociaal secretariaat dat de loonadministratie verzorgt. Tot 2017 waren de gebruikers van een speed-pedelec hiervan uitgesloten.

 

Hoe neem je de aankoop in de vennootschap op?

Het gaat over een investering die moet afgeschreven worden over de vermoedelijke gebruiksduur. In veel gevallen wordt een termijn van 5 jaar genomen. Niettemin is de vermoedelijke gebruiksduur langer. Wellicht zal de toekomst hierin meer duidelijkheid scheppen, wanneer de fiscus hierover duidelijke richtlijnen zal verschaffen. Hopelijk moeten we daarvoor niet wachten tot de fiscale rechtbanken zich uitspreken over een aantal betwistingen. 

 

 

Gerelateerde artikels


Financieel
 • 497
 • 3 minuten
Facturen innen is meer dan de telefoon nemen
Financieel
 • 312
 • 3 minuten
Spaar voor je pensioen met VAPZ en IPT
Financieel
 • 170
 • 14 minuten
Je belastingaangifte rechtzetten met ambtshalve ontheffing
Financieel
 • 756
 • 2 minuten
Boekhouding: horizontale analyse nuttig voor elk bedrijf