Online workshop: Personal mastery in challenging times

Schrijf je gratis in!
Juridisch
  • 17 september
  • 2019
  • 3 minuten om te lezen
  • Philippe Devos

De brexit: de gevolgen voor bedrijven?


Auteur: Philippe Devos, advocaat en zaakvoerder van Rabotlaw en Distrilex

Het Brexit-referendum is de meest uit de hand gelopen na-oorlogse politieke beslissing in het VK en leidt tot hallucinante taferelen in het Britse parlement. Ondanks het feit dat het Parlement nu een wet heeft gestemd die een hard Brexit moet tegenhouden, is de kans dat een hard Brexit er komt niet onbestaande. Het is immers niet erg waarschijnlijk dat de EU de VK nog verder uitstel zal gunnen, want de Britten hebben geen alternatief voor de zogenaamde backstop [1] en hebben anderzijds het Withdrawal agreement [2] van Theresa May weggestemd. De EU van haar kant wenst aan de aanhoudende onzekerheid voor de ondernemingen uiteraard een einde te maken.

 

Bedrijven moeten voorbereidingen treffen

De meeste ondernemingen die rechtstreeks handel drijven met de VK zullen wellicht reeds de nodige voorbereidingen getroffen hebben. Is dit niet het geval, dan moeten zij dringend voorbereidingen treffen op het vlak van douane, verpakkingen, kwaliteitstandaarden, valutarisico’s en dergelijke meer. En zelfs los daarvan laten zij best aan hun contracten sleutelen om de Brexit-risico’s zoveel mogelijk op te vangen. Dat vormt bijna nooit een probleem, want ook hun handelspartners in de VK zijn hiervoor vragende partij.
 
 
 

Ook indien jouw onderneming niet rechtstreeks handel drijft met de VK, kan je getroffen worden door de Brexit. Dat is wat Prof. Hylke Vandenbussche van de KUL in haar boek ‘De Brexit-saga’ beschrijft als het meest onderschatte probleem van de Brexit.

 

Een concreet voorbeeld

Laten we een concrete situatie schetsen om mogelijke gevolgen van de Brexit aan te tonen, zelfs wanneer je geen handel drijft met het Verenigd Koninkrijk.

Stel, je verkoopt koersfietsen in Canada. Het stuur en de frame worden geproduceerd in het VK en de volledige fiets wordt geassembleerd in België. Tussen de EU en Canada geldt het CETA-akkoord; Dat betekent dat de invoerheffing van 13% eigenlijk 0% wordt, op voorwaarde dat 70% van de onderdelen uit de Europese Unie komen. Momenteel vormt dit geen probleem, zolang het VK nog deel uitmaakt van de EU. Na de Brexit is de VK geen EU-land meer en komt het grootste deel van de fiets dus niet meer uit de Europese Unie! Kortom, vanaf 1 november 2019 zal je 13% invoerrechten in Canada betalen, wat uiteraard veel ongunstiger is voor je bedrijf.

Onderzoek dus of je niet beter uitkijkt naar een nieuwe leverancier en/of je andere contractuele afspraken kunt maken met je huidige leverancier.

Zij die de Brexit beter willen begrijpen, kunnen alvast even het Brexitwoordenboek doornemen.

Juridisch advies nodig? Neem vrijblijvend contact op met Mr. Devos.

 

 

Uitgelegd

[1] De ‘backstop’ is momenteel het grootste punt van discussie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Het is een onderdeel van het terugtrekkingsakkoord dat de toenmalige Britse premier Theresa May met de EU heeft gesloten en gaat over de grens tussen de republiek Ierland (een onafhankelijk Europees land) en Noord-Ierland (een deel van het Verenigd Koninkrijk). Als het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt, wordt die grens een buitengrens van de Unie. Stapt het VK ook volledig uit de interne Europese markt (waarin er een vrij verkeer is van goederen en personen), dan zouden er opnieuw douanecontroles moeten komen tussen Ierland en Noord-Ierland. De backstop-regeling in het terugtrekkingsakkoord bepaalt dat als er na de overgangsperiode nog geen handelsakkoord is tussen het VK en de EU, het VK en de EU voor een onbepaalde tijd één douanegebied zullen blijven vormen en de grens tussen Ierland en Noord-Ierland dus open blijft. (Bron: www.vrt.be)

[2] Het withdrawal agreement of terugtrekkingsakkoord is een akkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk dat bepaalt onder welke voorwaarden het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zal stappen en hoe de overgangsperiode zal verlopen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de rechten van de burgers (zowel Europeanen in het VK als Britten in de EU), het geld dat het VK nog moet betalen aan de Unie, de grens tussen Ierland en Noord-Ierland en een hele hoop andere zaken zoals intellectuele eigendom en juridische en administratieve regels. (Bron: www.vrt.be)