Algemene voorwaarden

ONDERNEMERSVERHAAL

 1. Deze overeenkomst betreft een ondernemersverhaal van het type Standard Solo, Standard Duo, Premium Solo/Duo of A la carte. Een standaardbedrag afhankelijk van de formule zal worden gefactureerd, met mogelijke uitbreidingen van deze formule tegen betaling per item of in regie.

 2. De Auteur verbindt zich ertoe een interview te houden van max. 1 uur.

 3. De Auteur verbindt zich ertoe een foto te nemen van de Ondernemer die bij het artikel en op sociale media zal worden geplaatst. Deze foto is niet auteursrechtelijk beschermd en mag vrij worden hergebruikt door beide partijen. De Ondernemer verleent hierbij zijn/haar uitdrukkelijke  toestemming voor het nemen en gebruiken van een foto.

 4. De Auteur verbindt zich ertoe een artikel van 900 tot 1200 woorden te schrijven over de Ondernemer en de Ondernemer de kans te geven het artikel vóór publicatie te lezen en te laten aanpassen. Het artikel mag niet worden gepubliceerd tot beide partijen akkoord gaan met de finale versie. De tussentijdse en finale versies van het artikel blijven eigendom van www.overondernemers.be totdat het volledige factuurbedrag is overgemaakt. Daarna is het artikel eigendom van de Ondernemer.

 5. De Ondernemer verbindt zich ertoe telkens binnen de 5 werkdagen na ontvangst van een eerste of aangepaste versie van het artikel zijn feedback aan de Auteur te bezorgen. Bij gebrek aan een reactie wordt het artikel zoals het op dat moment is gepubliceerd.

 6. De Auteur verbindt zich ertoe, indien nodig, twee revisierondes uit te voeren die zijn inbegrepen in de gekozen formule. Indien de Ondernemer om (een) extra revisieronde(s) vraagt, verbindt de Ondernemer zich ertoe deze prestatie in regie te vergoeden voor € 75 excl. btw per uur, met een minimumfactuurbedrag van € 30 excl. btw.

 7. De Ondernemer verbindt er zich toe nooit eenzijdig wijzigingen aan het artikel aan te brengen.

 8. De Auteur erkent dat het artikel vrij gebruikt mag worden, zowel online als offline, mits verplichte bronvermelding ‘www.overondernemers.be’.

 9. Wanneer het artikel moet worden aangepast voor een online of offline kanaal (bijv. lengte, schrijfstijl, woordkeuze…), verbindt de Ondernemer zich ertoe deze aanpassingen steeds door de Auteur te laten uitvoeren in regie, aan een uurtarief van € 75 excl. btw, met een minimumfactuurbedrag van € 30 excl. btw.

 10. De Auteur verbindt zich ertoe de website(s) van de bedrijven waarover de Ondernemer spreekt in het artikel te vermelden en ernaar te linken.

 11. Het ondernemersverhaal wordt gepubliceerd op www.overondernemers.be en gedeeld op alle sociale media van Overondernemers.be (Facebook, LinkedIn en Instagram).

GASTBLOG

 1. Deze overeenkomst betreft een gastblog type basisformule (blog + boilerplate + foto) t.w.v. € 50 excl. btw, waarvoor een standaardbedrag van € 50 excl. btw zal worden gefactureerd, met mogelijke uitbreidingen van deze formule tegen betaling per item of in regie.

 2. De Ondernemer verbindt er zich toe voldoende informatie via e-mail te bezorgen aan de Auteur om een blog van ongeveer 500 woorden te schrijven. Voldoende informatie wordt ruim gedefinieerd: een ruwe versie van de tekst, informatie in bullet points of een antwoord op vragen van de Auteur vallen hieronder.

 3. De Auteur verbindt zich ertoe binnen maximaal 5 werkdagen een eerste versie van de tekst aan de Ondernemer te bezorgen, die op zijn beurt binnen maximaal 5 werkdagen zijn feedback aan de Auteur bezorgt, tenzij anders overeen gekomen.

 4. De blog wordt pas gepubliceerd wanneer beide partijen zich uitdrukkelijk akkoord hebben verklaard met de tekst.

 5. De blog wordt gepubliceerd op www.overondernemers.be en gedeeld op alle sociale media van Overondernemers.be (Facebook, LinkedIn en Instagram).

EVENT

 1. Deze overeenkomst betreft een publicatie van een event type basisformule (korte beschrijving + praktische gegevens + foto) t.w.v. € 50 excl. btw, waarvoor een standaardbedrag van € 50 excl. btw zal worden gefactureerd, met mogelijke uitbreidingen van deze formule tegen betaling per item of in regie.

 2. De Ondernemer verbindt er zich toe voldoende informatie via e-mail te bezorgen aan de Auteur om het event te kunnen publiceren op de website: naam opleiding, naam organisator, praktische gegevens, korte beschrijving, registratielink en afbeelding of foto.

 3. Het event wordt gepubliceerd op www.overondernemers.be en gedeeld op alle sociale media van Overondernemers.be (Facebook, LinkedIn en Instagram).

FACTUURVOORWAARDEN

 1. Deze dienstverlening wordt gefactureerd uit naam van Phebe D’hondt, Waterstraat 55, 8710 Wielsbeke, BE0715.545.541.

 2. De Ondernemer verbindt zich ertoe het verschuldigde factuurbedrag binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur over te maken aan de Auteur.

 3. Artikels, blogs, posts voor sociale media, advertenties en alle andere mogelijke teksten geschreven door Overondernemers.be worden pas gepubliceerd zodra het volledige factuurbedrag is overgemaakt (tenzij anders overeen gekomen) en blijven eigendom van Overondernemers.be totdat het volledige factuurbedrag is overgemaakt.

 4. Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd van 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

 5. Elk bezwaar moet plaatsvinden binnen de acht dagen na factuurdatum en dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

 6. Voor alle betwistingen, geschillen en vorderingen tussen Overondernemers.be en de klant, die niet minnelijk kunnen geregeld worden, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van Overondernemers.be bevoegd en wordt uitsluitend het Belgisch Recht toegepast.

Overondernemers.be

Een initiatief van Phebe D'hondt

phebe@overondernemers.be

Alle inhoud op deze website is auteursrechtelijk beschermd.

 • Black LinkedIn Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Youtube Icoon